Gandrīz tautasdziesma

Pērkons

E
1
O
O
O
1
2
3
B
1
X
1
1
2
3
4
A
1
X
O
O
1
2
3
E

E
B
A
E

B
A
B

EMelna čūska vidū jūras samaļ manu zelta Btiltu

Un uz katra betonmūra uzber sauju velna Emiltu

Peronmalā malku cirtu, sliežu starpā kūruB sārtu,

Div' vilcieni gaisa skrēja, pārbraukdami manu Evārtu


AKrauklīt's sēž stabiņā,

Paša staba galiEņā

BKādu dziesmu koklē viņš

Kādu, kādu, kādu, kādu,

Kādu dziesmu koAklē Eviņš


A
E

AKrauklīt's sēž stabiņā,

Paša staba galiEņā

BKādu dziesmu koklē viņš

AKādu dziesmu koBklē Eviņš


Kas meitiņu baltu dara, ja ne krāna Būdentiņš

Kas meitiņu baltu dara, ja ne krāna Eūdentiņš

Kas meitiņu baltu dara, ja ne krāna Būdentiņš

Kas meitiņu baltu dara, ja ne krāna Eūdentiņš


E
B
A
E
B

AKrauklīt's sēž stabiņā,

Paša staba galiEņā

BKādu dziesmu koklē viņš


E
B
E
B
E
B

EMelna čūska vidū jūras samaļ manu zelta Btiltu

Un uz katra betonmūra uzber sauju velna Emiltu

Peronmalā malku cirtu, sliežu starpā kūru Bsārtu

Div' vilcieni gaisa skrēja, pārbraukdami manu Evārtu


B

AKrauklīt's sēž stabiņā,

Paša staba galiEņā

BKādu dziesmu koklē viņš

Kādu, kādu, kādu, kādu,

Kādu dziesmu koAklē Eviņš


A
E

AKrauklīt's sēž stabiņā,

Paša staba galiEņā

BKādu dziesmu koklē viņš

Kādu dziesmu koAklē Eviņš


Kas meitiņu baltu dara, ja ne krāna Būdentiņš

Kas meitiņu baltu dara, ja ne krāna Eūdentiņš

Kas meitiņu baltu dara, ja ne krāna Būdentiņš

Kas meitiņu baltu dara, ja ne krāna Eūdentiņš

Kas meitiņu baltu dara, ja ne krāna Būdentiņš

Kas meitiņu baltu dara, ja ne krāna Eūdentiņš


E
B
A
E

E
1
O
O
O
1
2
3
B
1
X
1
1
2
3
4
A
1
X
O
O
1
2
3
E
1
O
O
O
1
2
3
B
1
X
1
1
2
3
4
A
1
X
O
O
1
2
3
E
E
B
A
E
B
A
B
E
B
E
B
E
A
E
B
A
E
A
E
A
E
B
A
B
E
B
E
B
E
E
B
A
E
B
A
E
B
E
B
E
B
E
B
E
B
E
B
E
B
A
E
B
A
E
A
E
A
E
B
A
E
B
E
B
E
B
E
E
B
A
E