Mazā bilžu rāmītī

Renārs Kaupers

G6/9
3
X
X
1
2
3
4
G
3
X
X
1
1
2
3
C6/9
8
X
X
1
2
3
4
C
8
X
X
1
1
2
3
D
1
X
X
O
1
2
3
G
1
O
O
1
2
3
4
G/B
1
X
O
O
1
3
4
C
1
X
O
O
1
2
3
Cmaj7
1
X
O
O
O
1
2
Am
1
X
O
O
1
1
2
G6/9
G
G6/9
G

C6/9
C
C6/9
C

G6/9Mazā bilžu GrāmītīG6/9

Man ir bilde Gtava

C6/9Citas bildes Cpasaulē

C6/9Man tik skaistas Cnava.


G6/9Tur ir tāds Gnovakars,G6/9

Saule laižas Gslīpi,

C6/9Zelta pieneCnes tu spraud

C6/9Kafijkannas Csnīpī.


G6/9
G
G6/9
G

C6/9
C
C6/9
C

G6/9Tu no zelta Gesi man

G6/9Es esmu no Gvara

C6/9Tevi zināCju vēl pirms

C6/9Pirmā pasaul's Ckara


G6/9Tad es biju Gresns turks

G6/9Ķitelī un Gčalmā

C6/9Tevi ierauCdzīju es

C6/9Nikolaja Cgalmā


DLaiki mainās, laiki GjūkG/BC

Cmaj7Laika daudz Amvairs nava

DMazā bilžu rāmīGG/BC

Cmaj7Man ir bilAmde tava

CCmaj7Man ir bilAmde tava


G6/9Tu no zelta Gesi man

G6/9Es esmu no Gvara

C6/9Tevi zināCju vēl pirms

C6/9Pirmā pasaul's Ckara


G6/9Tad es biju Gresns turks

G6/9Ķitelī un Gčalmā

C6/9Tevi ierauCdzīju es

C6/9Nikolaja Cgalmā


DLaiki mainās, laiki GjūkG/BC

Cmaj7Laika daudz Amvairs nava

DMazā bilžu rāmīGG/BC

Cmaj7Man ir bilAmde tava

CCmaj7Man ir bilAmde tava

CCmaj7Man ir Ambilde tava


G6/9Mazā bilžu Grāmītī

G6/9Man ir bilde Gtava

C6/9Citas bildes Cpasaulē

C6/9Man tik skaisCtas navaG6/9G


G6/9
G
G6/9
G

G6/9
G

G6/9
3
X
X
1
2
3
4
G
3
X
X
1
1
2
3
C6/9
8
X
X
1
2
3
4
C
8
X
X
1
1
2
3
D
1
X
X
O
1
2
3
G
1
O
O
1
2
3
4
G/B
1
X
O
O
1
3
4
C
1
X
O
O
1
2
3
Cmaj7
1
X
O
O
O
1
2
Am
1
X
O
O
1
1
2
G6/9
3
X
X
1
2
3
4
G
3
X
X
1
1
2
3
C6/9
8
X
X
1
2
3
4
C
8
X
X
1
1
2
3
D
1
X
X
O
1
2
3
G
1
O
O
1
2
3
4
G/B
1
X
O
O
1
3
4
C
1
X
O
O
1
2
3
Cmaj7
1
X
O
O
O
1
2
Am
1
X
O
O
1
1
2
G6/9
G
G6/9
G
C6/9
C
C6/9
C
G6/9
G
G6/9
G
C6/9
C
C6/9
C
G6/9
G
G6/9
G
C6/9
C
C6/9
C
G6/9
G
G6/9
G
C6/9
C
C6/9
C
G6/9
G
G6/9
G
C6/9
C
C6/9
C
G6/9
G
G6/9
G
C6/9
C
C6/9
C
D
G
G/B
C
Cmaj7
Am
D
G
G/B
C
Cmaj7
Am
C
Cmaj7
Am
G6/9
G
G6/9
G
C6/9
C
C6/9
C
G6/9
G
G6/9
G
C6/9
C
C6/9
C
D
G
G/B
C
Cmaj7
Am
D
G
G/B
C
Cmaj7
Am
C
Cmaj7
Am
C
Cmaj7
Am
G6/9
G
G6/9
G
C6/9
C
C6/9
C
G6/9
G
G6/9
G
G6/9
G
G6/9
G