Debesis iekrita Tevī

Prāta Vētra & Musiqq

Abm
4
1
1
1
1
3
4
F#
2
1
1
1
2
3
4
C#m
4
X
1
1
2
3
4
E
1
O
O
O
1
2
3
B
2
X
1
1
2
3
1
Abm
F#
C#m
E

Abm
F#
C#m
E

AbmTavu sapņuF# lietus noliC#mjisE

AbmTavas visasF# zvaigznes debeC#msīsE

AbmTavaspasF# vārdus sasilC#mdīsE

AbmTavās rokāsF# saule uzauC#msīsE


C#mUn tu jau F#zini tu jau zini C#mdēļ

Un tu jau F#zini tu jau zini Abmdēļ


DebesisAbm iekrita,E debesis iekritaB teF#

DebesisAbm iekrita,E debesis iekritaB teF#


Abm
E
B
F#

Abm
E
B
F#

AbmTavu sapF#ņu lietus noliC#mjisE

AbmTavas viF#sas zvaigznes debeC#msīsE

AbmTavas pas F#vārdus sasilC#mdīsE

AbmTavās roF#kās saule uzauC#msīsE


C#mUn tu jauF# zini, tu jau ziniC#mdēļ

Un tu jauF# zini, tu jau ziniAbmdēļ


DebesisAbm iekrita,E debesis iekritaB teF#

DebesisAbm iekrita,E debesis iekritaB teF#

DebesisAbm iekrita,E debesis iekrita Bte

F#Debesis Abmiekrita, Edebesis iekrita BteF#


Kaut kur dziļi Abmdziļi

Dziļi, dziļi debesīs

F#Draudīgs mākonis grasās plīst

C#mlīt līt

līt Elit tavs sapņu lietus līs

AbmCeļā uz paradīzi

F#Tavi spārni man lidot iemācīs

C#mlīt līt

līt Elīt tie sapņus sasildīs

AbmDziļi, dziļi tavās acīs

F#Tajās veiksme pasmaidīs

C#mNeko neko

Neko Eneko tie preneprasīs

AbmDziļi, dziļi tavā sirdī

F#Tumsa gaismu atradīs

C#mlīt līt

līt sauEli sasildīs


Debesis Abmiekrita, Edebesis iekrita BteF#

Krita ar Abmsauli tās, Esauli, ko citiem reizB deviF#

Debesis Abmiekrita, Edebesis iekrita BteF#

Debesis Abmiekrita, Edebesis iekrita BteF#

Debesis Abmiekrita, Edebesis iekrita BteF#

Krita ar Abmsauli tās, Esauli, ko citiem reiz BdeviF#

Abm EDebesis iekrita BtevīF#

Abm EDebesis iekrita BtevīF#


Abm

Abm
4
1
1
1
1
3
4
F#
2
1
1
1
2
3
4
C#m
4
X
1
1
2
3
4
E
1
O
O
O
1
2
3
B
2
X
1
1
2
3
1
Abm
4
1
1
1
1
3
4
F#
2
1
1
1
2
3
4
C#m
4
X
1
1
2
3
4
E
1
O
O
O
1
2
3
B
2
X
1
1
2
3
1
Abm
F#
C#m
E
Abm
F#
C#m
E
Abm
F#
C#m
E
Abm
F#
C#m
E
Abm
F#
C#m
E
Abm
F#
C#m
E
C#m
F#
C#m
F#
Abm
Abm
E
B
F#
Abm
E
B
F#
Abm
E
B
F#
Abm
E
B
F#
Abm
F#
C#m
E
Abm
F#
C#m
E
Abm
F#
C#m
E
Abm
F#
C#m
E
C#m
F#
C#m
F#
Abm
Abm
E
B
F#
Abm
E
B
F#
Abm
E
B
F#
Abm
E
B
F#
Abm
F#
C#m
E
Abm
F#
C#m
E
Abm
F#
C#m
E
Abm
F#
C#m
E
Abm
E
B
F#
Abm
E
B
F#
Abm
E
B
F#
Abm
E
B
F#
Abm
E
B
F#
Abm
E
B
F#
Abm
E
B
F#
Abm
E
B
F#
Abm