Ardievu meitenes

Prāta Vētra

D
1
X
X
O
1
2
3
A
1
X
O
O
1
2
3
G
1
O
O
1
2
3
4
A7
1
X
O
O
O
1
3
Bm
1
X
1
1
2
3
4
D

Ardievu, Dmeitenes, man jādodas,

Kur kaujas lauki baltos kaulos lās,

Tur arī Gman būs galva Djānoliek,

Šīs zemes vareniem lai prieciņš Atiek


Ardievu, Dmeitenes, mans Aķeizars mani Dsauc,

Šai karā tiešām varoņu būs daudz

Un pašiem Gpirmajiem, ko lodes Dsadragās,

Būs rezervēta vieta skolu programAmās


Ardievu, Ameitenes, jūs tagad Dredzat,

Jūs tagad Aredzat, varoņi Drodas.

O, Ameitenes, A7 jel Bmpiedodiet,G

Man tagad Dķeizaram ir A7jāatdoBmdas,G

Man tagad Dķeizaram ir A7jāatdoDdas


Ardievu, Ameitenes, jūs tagad Dredzat,

Jūs tagad Aredzat, varoņiDrodas

O, Ameitenes, A7 jel Bmpiedodiet,G

Man tagad Dķeizaram A7ir jāatdoBmdas,G

Man tagad Dķeizaram A7ir jāatdoDdas


Ja mani Dkaujā smagi ievainos,

Tad zinu – ķeizars ordeni man dos,

Un var jau Gbūt pat piemiDnekli cels

Un kalna galā klintsakmeni Avels


Bet ja man Dtiešām Aveiksme uzsmaiDdīs,

Un oberleitnants mīnulaukā dzīs,

Tad foto Gmans un arīDdzan mans vārds

Tiks melnā rāmī presē nodruAkāts


Ardievu, Ameitenes, jūs tagad Dredzat

Jūs tagad Aredzat, varoņi Drodas

O, Ameitenes, A7 jel Bmpiedodiet,G

Man tagad Dķeizaram A7ir jāatdoBmdas,G

Man tagad Dķeizaram A7ir jāatdoDdas


Ardievu, Ameitenes, jūs tagad Dredzat,

Jūs tagad Aredzat, varoņi Drodas

O, Ameitenes, A7 jel Bmpiedodiet,G

Man tagad Dķeizaram A7ir jāatdoBmdas,G

Man tagad Dķeizaram A7ir jāatdoDdas


D
1
X
X
O
1
2
3
A
1
X
O
O
1
2
3
G
1
O
O
1
2
3
4
A7
1
X
O
O
O
1
3
Bm
1
X
1
1
2
3
4
D
1
X
X
O
1
2
3
A
1
X
O
O
1
2
3
G
1
O
O
1
2
3
4
A7
1
X
O
O
O
1
3
Bm
1
X
1
1
2
3
4
D
D
G
D
A
D
A
D
G
D
A
A
D
A
D
A
A7
Bm
G
D
A7
Bm
G
D
A7
D
A
D
A
D
A
A7
Bm
G
D
A7
Bm
G
D
A7
D
D
G
D
A
D
A
D
G
D
A
A
D
A
D
A
A7
Bm
G
D
A7
Bm
G
D
A7
D
A
D
A
D
A
A7
Bm
G
D
A7
Bm
G
D
A7
D