Bailes par ziņģi

Līvi

E
1
O
O
O
1
2
3
C#m
4
X
1
1
2
3
4
A
1
X
O
O
1
2
3
B
1
X
1
1
2
3
4
E

Man Ebail, ka viss bruģis

Ka viss bruģis C#mziedošais

Ar Aasfalta sūnu apaugsB

ManE bail, ka iz sirdīm

Ka iz sirdīm C#msārti košajām

ANātres it visas izBraus.


Ai dieva Edotajiem,

Ai dieva C#mdotajiem,

Ai dieva Adotajiem,

BViss ir velna dots


Ai dieva Edotajiem,

Ai dieva C#mdotajiem,

Ai dieva Adotajiem,

BViss ir velna dots


Man Ebail, ka iz sirdīm

Ka iz sirdīm C#msārti košajām

ANātres it visas izrausB


Un Ekur tad tu muksi

Kur tu muksi,C#m ziņģīt manu

APilsētas meiča ašāB


Ai dieva Edotajiem,

Ai dieva C#mdotajiem,

Ai dieva Adotajiem,

BViss ir velna dots


Ai dieva Edotajiem,

Ai dieva C#mdotajiem,

Ai dieva Adotajiem,

BViss ir velna dots, velna dots


E
C#m
A
B

E
C#m
A
B

Ai dieva Edotajiem,

Ai dieva C#mdotajiem,

Ai dieva Adotajiem,

BViss ir velna dots


Ai dieva Edotajiem,

Ai dieva C#mdotajiem,

Ai dieva Adotajiem,

BViss ir velna dots, velna dotsE


E
1
O
O
O
1
2
3
C#m
4
X
1
1
2
3
4
A
1
X
O
O
1
2
3
B
1
X
1
1
2
3
4
E
1
O
O
O
1
2
3
C#m
4
X
1
1
2
3
4
A
1
X
O
O
1
2
3
B
1
X
1
1
2
3
4
E
E
C#m
A
B
E
C#m
A
B
E
C#m
A
B
E
C#m
A
B
E
C#m
A
B
E
C#m
A
B
E
C#m
A
B
E
C#m
A
B
E
C#m
A
B
E
C#m
A
B
E
C#m
A
B
E
C#m
A
B
E