Es izjāju prūšu zemi

Latviešu tautasdziesma

A
1
X
O
O
1
2
3
D
1
X
X
O
1
2
3
E
1
O
O
O
1
2
3
F#m
1
1
1
1
1
3
4
A

Es izju Dprūšu zemi

KoklēEdamis, spēAdaEmis

F#mEs izju Dprūšu zemi

KoklēEdamis, spēAdams


Prūšu meitas Dman grija

Par junEkuru patuAEti

F#mPrūšu meitas Dman grija

Par junEkuru patuArēt


Nepalikšu Dprūšu meitas,

Man paEšam'i KurzeAE'i

F#mNepalikšu Dprūšu meitas,

Man paEšam'i KurzeA


Man pašam'i D Kurze'i

ESētā jauna gaAviEņa

F#mMan pašam'i DKurze'i

Sētā Ejauna gaAviņ


Nu ar Dievu Dprūšu meitas,

Nu es Ebraucu uz KurAzeEmi

F#mNu ar Dievu Dprūšu meitas,

Nu es Ebraucu uz KurAzem


Nu es braucu Duz Kurzemi

Pats pie Esavas gaAviEņas

F#mNu es braucu Duz Kurzemi

Pats pie Esavas gaAviņs


A
1
X
O
O
1
2
3
D
1
X
X
O
1
2
3
E
1
O
O
O
1
2
3
F#m
1
1
1
1
1
3
4
A
1
X
O
O
1
2
3
D
1
X
X
O
1
2
3
E
1
O
O
O
1
2
3
F#m
1
1
1
1
1
3
4
A
D
E
A
E
F#m
D
E
A
D
E
A
E
F#m
D
E
A
D
E
A
E
F#m
D
E
A
D
E
A
E
F#m
D
E
A
D
E
A
E
F#m
D
E
A
D
E
A
E
F#m
D
E
A