Tepat

Dons

F
1
1
1
1
2
3
4
Am
1
X
O
O
1
3
2
A#
1
X
1
1
2
3
4
C
1
X
O
O
1
2
3
F

FKaut kur tepat

Kaut kur starp dzejotām Amrindām,

Esam A#laiar tevi

Un Fniedrēs vardes kurkstC


FNoņemot to

Noceļot kroni pār Amgrumbām

Esmu A#cis pie tevis

Caur Fpurviem, kas pusnaktī Cbrēc


Tavs A#skaistums ir Cšodienas Frīts

Ar A#spārēm un Ckrītiņiem Ftīts

A#kanna uz Cpošas Fplīts

TeCpat


A#Jauc, F Cvēl

Vai dzirdi mani, A#plēs, F Cplēs vēl

A#Triec F C vēl

A#Jauc, C jauc, Fvēl


Fpēc tepat,

pēc, man raudot, Amtu smejies

Visam A#ri, kas liels un kas Fmazs

Kovajadzēs Ciet


FKaut kur tepat

Kaut kur starp latām Amrindām

Esam A#vieni

Un debesu Fjums ri noklājas Cmums


Tavs A#skaistums ir Cšodienas Frīts


A#Jauc F CVēl

Vai dzirdi mani, A#plēs, F Cplēs vēl

A#Triec F Cvēl

A#Jauc, C jauc Fvēl


FKaut kur tepat

Kaut kur starp dzejotām Amrindām

Esam A#laivā ar tevi

Un Fniedrēs vardes kurkstC

FNoņemot to

Noceļot kroni pār Amgrumbām

Esam A#vieni

Un debesu Fjums pāri Cnoklājas Fmums


F
1
1
1
1
2
3
4
Am
1
X
O
O
1
3
2
A#
1
X
1
1
2
3
4
C
1
X
O
O
1
2
3
F
1
1
1
1
2
3
4
Am
1
X
O
O
1
3
2
A#
1
X
1
1
2
3
4
C
1
X
O
O
1
2
3
F
F
Am
A#
F
C
F
Am
A#
F
C
A#
C
F
A#
C
F
A#
C
F
C
A#
F
C
A#
F
C
A#
F
C
A#
C
F
F
Am
A#
F
C
F
Am
A#
F
C
A#
C
F
A#
F
C
A#
F
C
A#
F
C
A#
C
F
F
Am
A#
F
C
F
Am
A#
F
C
F