Mūžīgais piedāvājums

Ainārs Mielavs

G
1
O
O
1
2
3
4
D
1
X
X
O
1
2
3
A
1
X
O
O
1
2
3
Em
1
O
O
O
O
2
3
Bm
1
X
1
1
2
3
4
G
A
G
Bm

G
A
D

G
A
G
Bm

G
A
D

tas bija, EmgaAjās

DVēl viens, vēl viena EmieskaAtījās

Dmēdz notikt, EmnotiAkās

Viņš Dviņu bez prāta un atgūšanas

Bet Emviņa viņu Anemaz


G
D
Em
A

G
D
Bm

G
D
Em
A

G
D
Bm

DViens ar otru tie EmruAja

DViens ar otru tie EmdejoAja

DViens ar otru tie EmdzīvoAja

Kaut Dviņš saprata - viņa to nemīlēja

Tomēr EmapsoAja


Ja tev GnavD

Ūdens, es Embūšu Atas

Ja tev GnavD

Maizes, es Bmšu

Ja tev GnavD

Uguns, es Emšu Atads

Ja tev Gnav

Tu, Dcietsirga, Bmja tev nav


G
D
Em
A

G
D
Bm

G
D
Em
A

G
D
Bm

DVai pēc tam kaut kas EmmaiAjās

DVietās savās vai EmnostāAjās

DUn pat tad, ja viss EmizbeiAdzās

Es Dzinu, ka vienmēr būs kāda vai kāds

Kas EmpieAjās


Ja tev GnavD

Ūdens, es Emšu Atas

Ja tev GnavD

Maizes, es Bmšu

Ja tev GnavD

Uguns, es Emšu Atas

Ja tev Gnav

Tu, Dcietsirdīga, Bmja tev nav


Ja tev Gnav

DŪdens, es Emšu Atas

Ja tev Gnav

DMaizes, es Bmšu

Ja tev Gnav

DUguns, es Emšu Atas

Ja tev Gnav

Tu, Dcietsirdīga, Bmja tev nav


G
D
Em
A

G
D
Bm

G
D
Em
A

G
D
Bm

G
A
G
Bm

G
A
D

G
A
G
Bm

G
A
D

G
1
O
O
1
2
3
4
D
1
X
X
O
1
2
3
A
1
X
O
O
1
2
3
Em
1
O
O
O
O
2
3
Bm
1
X
1
1
2
3
4
G
1
O
O
1
2
3
4
D
1
X
X
O
1
2
3
A
1
X
O
O
1
2
3
Em
1
O
O
O
O
2
3
Bm
1
X
1
1
2
3
4
G
A
G
Bm
G
A
D
G
A
G
Bm
G
A
D
Em
A
D
Em
A
D
Em
A
D
Em
A
G
D
Em
A
G
D
Bm
G
D
Em
A
G
D
Bm
D
Em
A
D
Em
A
D
Em
A
D
Em
A
G
D
Em
A
G
D
Bm
G
D
Em
A
G
D
Bm
G
D
Em
A
G
D
Bm
G
D
Em
A
G
D
Bm
D
Em
A
D
Em
A
D
Em
A
D
Em
A
G
D
Em
A
G
D
Bm
G
D
Em
A
G
D
Bm
G
D
Em
A
G
D
Bm
G
D
Em
A
G
D
Bm
G
D
Em
A
G
D
Bm
G
D
Em
A
G
D
Bm
G
A
G
Bm
G
A
D
G
A
G
Bm
G
A
D