Labradors

Ainārs Mielavs

Em
1
O
O
O
O
2
3
C
1
X
O
1
2
3
4
D5
1
X
X
O
1
2
4
Am
5
1
1
1
1
3
4
G
5
O
O
1
2
3
4
D
1
X
X
O
1
2
3
Bm
1
X
1
1
2
3
4
Em
C
D5
Am

Em
C
D5
Am

Em
C
D5
Am

Em
C
D5
Am

No Emskumjām aizsala Clogi

Par D5krusu pārvērtās Amvējš

Pat Emkarstākās pirtis un Ckrogi

Šīs D5krustceles neizkauAmsēs


No Emasarām piebrieda Cdurvis

Nav D5nozīmes aizbultēt Amciet

Tās Emneatvērtu pat Cburvis

Kaut D5būtu iemīlējies


Bet viņš Glabradors skrēja pa Dsniegu

Tik Empārlieku baltu un Bmliegu

Lai zem Clavīnām meklētu Gviņu

Savas Cmīļotās sirdsDapziņu


Bet viņš Glabradors skrēja pa Dsniegu

Tik Empārlieku baltu un Bmliegu

Lai zem Clavīnām meklētu Gviņu

Savas Cmīļotās sirdsapziņuD


Em
C
D5
Am

Em
C
D5
Am

No Emdusmām aizdegās Czārdi

Ar D5sausajiem solījuAmmiem

Bet Emsteigā izteiktie Cvārdi

Nu D5kļuva par karaAmriem


No Emnaida sardupa Csienas

Ap D5slāpētām emocījāmAm

Un Emvisas parastās Cdienas

Tad D5tapa par labākajām


Bet viņš Glabradors skrēja pa Dsniegu

Tik Empārlieku baltu un Bmliegu

Lai zem Clavīnām meklētu Gviņu

Savas Cmīļotās sirdsapziņuD


Bet viņš Glabradors skrēja pa Dsniegu

Tik Empārlieku baltu un Bmliegu

Lai zem Clavīnām meklētu Gviņu

Savas Cmīļotās sirdsapziņuD


Em
Bm
Em
Bm

C
G
C
D

Em
Bm
Em
Bm

C
G
C
D

Bet viņš Glabradors skrēja pa Dsniegu

Tik Empārlieku baltu un Bmliegu

Lai zem Clavīnām meklētu Gviņu

Savas Cmīļotās sirdsapziņuD


Bet viņš Glabradors skrēja pa Dsniegu

Tik Empārlieku baltu un Bmliegu

Lai zem Clavīnām meklētu Gviņu

Savas Cmīļotās sirdsapziņuD


Em
C
D5
Am

Em
C
D5
Am

Em
C
D5
Am

Em
1
O
O
O
O
2
3
C
1
X
O
1
2
3
4
D5
1
X
X
O
1
2
4
Am
5
1
1
1
1
3
4
G
5
O
O
1
2
3
4
D
1
X
X
O
1
2
3
Bm
1
X
1
1
2
3
4
Em
1
O
O
O
O
2
3
C
1
X
O
1
2
3
4
D5
1
X
X
O
1
2
4
Am
5
1
1
1
1
3
4
G
5
O
O
1
2
3
4
D
1
X
X
O
1
2
3
Bm
1
X
1
1
2
3
4
Em
C
D5
Am
Em
C
D5
Am
Em
C
D5
Am
Em
C
D5
Am
Em
C
D5
Am
Em
C
D5
Am
Em
C
D5
Am
Em
C
D5
G
D
Em
Bm
C
G
C
D
G
D
Em
Bm
C
G
C
D
Em
C
D5
Am
Em
C
D5
Am
Em
C
D5
Am
Em
C
D5
Am
Em
C
D5
Am
Em
C
D5
G
D
Em
Bm
C
G
C
D
G
D
Em
Bm
C
G
C
D
Em
Bm
Em
Bm
C
G
C
D
Em
Bm
Em
Bm
C
G
C
D
G
D
Em
Bm
C
G
C
D
G
D
Em
Bm
C
G
C
D
Em
C
D5
Am
Em
C
D5
Am
Em
C
D5
Am